قیمت یاتاقان پراید ibbc

22:59 1400/07/14 | یدک بازار

 پخش یاتاقان IBBC:

یاتاقان متحرک استاندارد پراید 

کارتنی ۸۷۰۰۰۰ ریال🌕

 

یاتاقان ثابت استاندارد پراید

کارتنی ۹۳۰۰۰۰ ریال🌕

 

یاتاقان متحرک استاندارد پژو

کارتنی ۱۷۲۰۰۰۰ ریال🌕

 

یاتاقان ثابت استاندارد پژو

کارتنی۱۸۵۰۰۰۰ ریال🌕

 

یاتاقان ثابت و متحرک ۲۵ پراید 

کارتنی ۲۰۰۰۰۰۰ ریال🌕

 

یاتاقان ثابت ۳۰ پژو 

کارتنی ۱۸۵۰۰۰۰ ریال🌕

 

یاتاقان ثابت و متحرک استاندارد EF7

کارتنی ۳۶۰۰۰۰۰ ریال🌕

 

یاتاقان متحرک استاندارد روآ 

کارتنی ۱۱۷۰۰۰۰ ریال🌕

 

بوش شاتون روآ و پیکان

کارتنی ۵۹۰۰۰۰ ریال🌕

 

بوش میل سوپاپ پیکان 

کارتنی ۸۹۰۰۰۰ ریال🌕

 

✅ ✅ ✅

 

دیسک و صفحه پراید سوخت آما

۵۳۸۰۰۰۰ ریال🌕

 

 

دیسک و صفحه پژو سوخت آما

۸۷۸۰۰۰۰ ریال🌕

 

یاتاقان متحرک استاندارد پژو بوش_ایران

 

 

❌❌❌❌۲ کارتنی ۱۶۹۸۰۰۰ ریال❌❌❌❌

 

 

موتور فن پراید و پژو امکو 

 

#EMCO ⚠️

 

فروش فقط تعداد 

🔴🔴قیمت ۲۴۱۰۰۰۰ ریال🔴🔴

 

🔴دیسک و صفحه پراید شرکت کد ۵🔴

داخل عظام 

 

 

🟠🟠۳۰ دستی ۵۶۰۰۰۰۰ ریال🟠🟠

 

⛔اسکنت⛔

 

دیسک و صفحه پراید شرکتی_سایپا

کد P58

 

۳۰ دستی ۵۱۰۰۰۰۰✅✅✅✅