کابل کلاچ پراید

06:31 1400/07/15 | یدک بازار

 

#مهار_۲۰۶ و رانا

کابل گاز ۲۰۶
۲۸۵۰۰۰ ریال

کابل گاز رانا کوتاه
۱۹۵۰۰۰ ریال

کابل رها کننده درب موتور ۲۰۶
۲۸۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ ۲۰۶ رگلاژ دستی معمولی
۳۹۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ ۲۰۶ یودار معمولی تیپ ۱
۴۲۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ ۲۰۶ اتوماتیک
۶۸۰۰۰۰ ریال

کابل کلاچ ۲۰۶ اتوماتیک یودار تیپ ۱
۷۲۰۰۰۰ ریال

کابل ترمز دستی ۲۰۶ تیپ ۱ و ۲ کوتاه
۴۲۵۰۰۰ ریال

کابل ترمز دستی ۲۰۶ تیپ ۳ و ۵ بلند
۴۳۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ ۲۰۶ SD رگلاژی وزنه دار
۴۸۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ رانا اتوماتیک و ۲۰۶ SD
۸۵۰۰۰۰ ریال

کابل کلاچ رانا رگلاژی بدون وزنه
۴۳۵۰۰۰ ریال

( @ )

( @ ) 

#مهار_پراید

کابل گاز انژکتور
۲۱۵۰۰۰ ریال

کابل گاز کاربراتور
۲۱۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ انژکتور بهینه
۲۲۰۰۰۰ ریال

کابل کلاچ سربی انژکتور
۲۶۵۰۰۰ ریال

کابل کیلومتر انژکتور
۲۹۰۰۰۰ ریال

کابل کیلومتر کاربراتور
۳۲۰۰۰۰ ریال

کابل رها کننده درب موتور
۲۲۰۰۰۰ ریال

کابل رها کننده درب صندوق
۲۶۵۰۰۰ ریال

کابل رها کننده درب باک
۲۵۵۰۰۰ ریال

کابل رها کننده درب صندوق ۱۱۱
۲۶۵۰۰۰ ریال

کابل رها کننده درب باک ۱۱۱
۲۵۵۰۰۰ ریال

مجموعه باک و صندوق
۶۵۵۰۰۰ ریال

مجموعه کابل شیشه بالابر
۱۹۵۰۰۰ ریال

کابل ترمز دستی تک سوز و دوگانه سوز
۹۳۰۰۰۰ ریال

کابل کلاچ یورو ۴ وزنه دار
۴۶۵۰۰۰ ریال

لوله فرعی آب
۳۲۵۰۰۰ ریال

لوله فرعی آب یورو ۴
۳۲۵۰۰۰ ریال

( @ )

( @ )

#مهار_سمند

کابل گاز
۱۹۵۰۰۰ ریال

کابل رها کننده درب موتور
۲۸۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ EF7 و SE رگلاژ دستی
۴۲۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ SE رگلاژ اتوماتیک
۷۸۰۰۰۰ ریال

کابل ترمز دستی شاخه چپ متوسط
۲۳۰۰۰۰ ریال

کابل ترمز دستی شاخه راست کوتاه
۲۳۰۰۰۰ ریال

کابل کلاچ سمند R2 جدید،پرشیا TU5،رانا،۲۰۶ TU5 جدید
۹۵۰۰۰۰ ریال

( @ )

( @ )

#مهار_زانتیا و ال۹۰

کابل گاز زانتیا
۲۴۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ کوتاه ۱۸۰۰
۴۲۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ بلند ۲۰۰۰
۴۲۵۰۰۰ ریال

کابل ترمز دستی کوتاه زانتیا
۴۲۰۰۰۰ ریال

کابل ترمز دستی بلند زانتیا
۴۲۰۰۰۰ ریال

کابل رها کننده درب موتور زانتیا
۲۸۵۰۰۰ ریال

کابل گاز ال۹۰
۲۷۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ ال۹۰
۵۳۰۰۰۰ ریال

( @ )

( @) 

#مهار_تیبا

کابل گاز
۲۵۵۰۰۰ ریال

کابل کلاچ تیبا و ریو
۲۳۵۰۰۰ ریال

کابل رها کننده درب موتور تیبا
۲۳۰۰۰۰ ریال

کابل رها کننده درب صندوق تیبا
۲۸۵۰۰۰ ریال

کابل رها کننده درب باک تیبا
۲۸۵۰۰۰ ریال

مکانیزم دستگاه باک و صندوق تیبا
۷۵۰۰۰۰ ریال

کابل ترمز دستی تیبا شاخه اصلی
۹۵۰۰۰۰ ریال

کابل ترمز دستی تیبا شاخه فرعی
۲۸۵۰۰۰ ریال

( @ )

( @ )

سر پلوس ۲۰ خار ABS پراید عظام
۲۸۵۰۰۰۰ ریال

( @ )

( @ )

سر سیلندر پیکان پارس
۱۰۸۰۰۰۰۰ ریال

( @ )

( @ )

لنت جلو رانا امکو
۲۷۸۰۰۰۰ ریال

لنت عقب رانا امکو
۲۳۲۰۰۰۰ ریال

( @ )

( @ )

لنت جلو تیبا شرکتی
۱۴۷۰۰۰۰ ریال

لنت عقب تیبا شرکتی
۱۵۰۰۰۰۰ ریال

( @ )

( @ )

حبابگیر انژکتوری پراید ایران دقیق
۴۰۰۰۰۰ ریال

( @ )

( @ )

دستگاه شیشه بالابر تیبا ابری
۳۳۰۰۰۰۰ ریال

( @ )

( @ )

پمپ بنزین کامل با فشار شکن ۴۰۵ دینا پارت
۵۹۰۰۰۰۰ ریال

( @ )

( @ )

پولک آب پراید اصفهان
۶۲۰۰۰۰ ریال

( @ )

( @ )

توپی سر کمک پیکان همتا یدک
۱۱۰۰۰۰۰ ریال

( @ )

( @ )

اتوماتیک استارت جدید ۴۰۵ عظام
۱۶۸۰۰۰۰ ریال

اتوماتیک استارت پراید عظام
۱۶۵۰۰۰۰ ریال

( @ )

( @ )

بغل یاتاقان STD پراید
۵۰۰۰۰۰ ریال

( @ )

( @ )

رینگ موتور ۴۰۵ ریک
۳۰۵۰۰۰۰ ریال

( @ )

( @ )

یاتاقان متحرک STD ۴۰۵
۱۹۰۰۰۰۰ ریال

( @ )

( @ )

شیلنگ بخار روغن انژکتوری پراید پولاسا
۶۳۰۰۰ ریال

( @ )

( @ )

تسمه ۹۰۰ المسار
۲۸۰۰۰۰ ریال

( @ )

( @ )

دستگاه شیشه بالابر پراید ابری
۳۲۰۰۰۰۰ ریال

( @ )

( @ )

شیلنگ پایین رادیاتور پراید پولاسا
۱۹۸۰۰۰ ریال

( @ )

( @ )

سه شاخ پلوس ۱۹ خار پراید عظام
۶۹۰۰۰۰ ریال

( @ )

( @ )

میل سوپاپ بهینه پراید پایاکارنو
۲۹۵۰۰۰۰ ریال

( @ )

( @ )

سر پلوس ۲۰ خار ساده پراید عظام
۲۶۵۰۰۰۰ ریال

( @ )

( @ )

درب ترموستات ۴۰۵ بابا پارت
۲۸۵۰۰۰ ریال

( @ )

( @ )

یاتاقان ثابت و متحرک ۰۲۵ پراید
۲۱۵۰۰۰۰ ریال

( @ )

( @ )

کیت کلاچ پراید عظام
۶۴۸۰۰۰۰ ریال

( @ )

( @ )

یاتاقان متحرک STD پراید
۱۰۰۰۰۰۰ ریال

( @ )

( @ )

پیستون پراید عظام
۲۸۳۰۰۰۰ ریال

( @ )

( @ )

کوئل ساژم بهرام 
۲۹۵۰۰۰۰ ریال 

کوئل زیمنس پراید بهرام 
۲۹۵۰۰۰۰ ریال

کوئل سمند ملی بهرام 
۲۴۵۰۰۰۰ ریال

مدول بخاری ۴۰۵ بهرام
۱۶۵۰۰۰۰ ریال

( @ )

( @arzaamghetee ) 

#وایر_شمع_والئو

وایر شمع ۴۰۵
۱۱۵۰۰۰۰ ریال

وایر شمع انژکتوری پراید
۱۰۵۰۰۰۰ ریال

وایر شمع کاربراتوری پراید
۱۰۷۰۰۰۰ ریال

وایر شمع انژکتوری پیکان
۸۵۰۰۰۰ ریال

وایر شمع کاربراتوری پیکان
۸۷۰۰۰۰ ریال

وایر شمع ۲۰۶ تیپ ۲
۴۲۰۰۰۰ ریال

وایر شمع ۲۰۶ تیپ ۵
۴۲۰۰۰۰ ریال

وایر شمع EF7
۴۵۰۰۰۰ ریال

وایر شمع رانا
۴۵۰۰۰۰ ریال

وایر شمع جدید ۸ فنره رانا
۴۹۰۰۰۰ ریال

وایر شمع زانتیا
۴۵۰۰۰۰ ریال

وایر شمع ال۹۰
۴۵۰۰۰۰ ریال

وایر شمع کاربراتوری نیسان
۱۲۰۰۰۰۰ ریال

وایر شمع انژکتوری نیسان
۸۵۰۰۰۰ ریال

وایر شمع نیسان یورو۴
۸۵۰۰۰۰ ریال

وایر شمع تیبا
۱۳۵۰۰۰۰ ریال

وایر شمع ریو
۱۸۵۰۰۰۰ ریال

وایر شمع ۴۰۵ ۲۰۰۰
۱۳۵۰۰۰۰ ریال

( @ )

( @ )

مهره روغن ۵۹ پیکان فال 
۱۲۵۰۰۰۰ ریال

( @ )

( @ )

مهره حرارتی سر گرد پراید سانکی
۱۰۰۰۰۰ ریال

مهره حرارتی سر تخت پراید سانکی
۱۱۰۰۰۰ ریال

مهره حرارتی اتومات پراید سانکی
۴۹۰۰۰۰ ریال

مهره فن سبز پراید سانکی
۲۲۰۰۰۰ ریال

مهره فن مشکی پراید سانکی
۲۲۰۰۰۰ ریال

( @ )

( @ )

مهره حرارتی پراید CBS
۴۵۰۰۰۰ ریال

( @ )

( @ )

#کاسه_نمد_CBS

کاسه نمد عقب گیربکس پیکان
۱۴۶۰۰۰ ریال

کاسه نمد ته میل لنگ پیکان
۳۳۰۰۰۰ ریال

کاسه نمد جلو گیربکس پیکان
۱۰۷۰۰۰ ریال

کاسه نمد سینی جلو پیکان
۱۴۶۰۰۰ ریال

لاستیک ساق سوپاپ درشت پیکان
۴۰۰۰۰۰ ریال

لاستیک ساق سوپاپ ریز پیکان
۴۳۰۰۰۰ ریال

لاستیک ساق سوپاپ روآ سال
۴۴۳۰۰۰ ریال

( @ )

۰۰.۰۷.۱۲ ( @ )

هواکش انژکتوری پراید
۳۰۰۰۰۰ ریال

( @ )

۰۰.۰۷.۱۲ ( @ )

پیچ سر سیلندر نیم رزوه ۴۰۵
۱۷۰۰۰۰ ریال

( @ )

۰۰.۰۷.۱۲ ( @ )

منبع انبساط ۲۰۷
۶۹۰۰۰۰ ریال

( @ )

۰۰.۰۷.۱۲ ( @ )

واشر کارتل EF7 ترک
۱۰۷۰۰۰۰ ریال

( @ )

۰۰.۰۷.۱۲ ( @ )

مهره سبز ۴۰۵ سامفر
۳۲۵۰۰۰ ریال

( @ )

۰۰.۰۷.۱۲ ( @ )

کاسه نمد ته میل لنگ پهن ۴۰۵ ویژن
۱۲۰۵۰۰۰ ریال

( @ )

۰۰.۰۷.۱۲ ( @ )

کاسه نمد میل سوپاپ ۴۰۵ ویژن
۶۲۰۰۰۰ ریال

( @ )

۰۰.۰۷.۱۲ ( @ )

لاستیک ساق سوپاپ ۴۰۵ ویژن
۹۱۵۰۰۰ ریال

( @ )

۰۰.۰۷.۱۲ ( @ )

اورینگ بوش پیستون ۴۰۵ ویژن
۳۸۰۰۰۰ ریال

( @ )

۰۰.۰۷.۱۲ ( @ )

لاستیک تیغه برف پاک کن سمند
۱۸۰۰۰۰ ریال

لاستیک تیغه برف پاک کن ۴۰۵
۱۷۰۰۰۰ ریال

لاستیک تیغه برف پاک کن پراید
۱۶۰۰۰۰ ریال

( @ )

۰۰.۰۷.۱۲ ( @ )

رینگ موتور STD پراید NPR
۲۷۵۰۰۰۰ ریال

( @ )

۰۰.۰۷.۱۲ ( @ )

لوله فرعی آب پراید دینا پارت
۳۳۰۰۰۰ ریال

( @ )