لیست قیمت لوازم یدکی پژو ۴۰۵

10:55 1400/08/20 | یدک بازار

🔻 درب سوپاپ ۴۰۵ جدید فلزی : ۴۶۰۰۰۰ تومان

 

🔴 فروش به صورت عمده و نقدی میباشد !

 

🟪 ذغال استارت ۴۰۵ قدیم عظام : 60.000 تومان 

🟪 جاذغالی استارت ۴۰۵ قدیم عظام : 49.000 تومان

🟪 جاذغالی استارت ۴۰۵ جدید عظام : 170.000 تومان

🟪 آرمیچر استارت ۴۰۵ جدید عظام : 315.000 تومان

🟪 بالشتک (یوک) استارت ۴۰۵ عظام : 130.000 تومان

🟪 دنده استارت ۴۰۵ قدیم عظام : 143.000 تومان

🟪 دنده استارت ۴۰۵ جدید عظام : 148.000 تومان

🟪 دوشاخه استارت ۴۰۵ جدید عظام : 23.000 تومان

🟪 شفت استارت ۴۰۵ عظام : 138.000 تومان 

🟪 گیربکس استارت ۴۰۵‌ : 6.000 تومان

🟪 شفت استارت پراید عظام : 135.000 تومان

 🟧کمک فرمان سیال 

 🟧کمک فرمان ۴۰۵ سیال کارتنی : 285.000 تومان

 🟧تعداد بالای ۱۰ کارتن 283.000 تومان

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

 🟧شیم سوپاپ ۴۰۵ سیال : 3500 تومان 

 

  ❌فروش دیسک چرخ ، کاسه چرخ و کمک به صورت کارتنی میباشد ❌

 

 🟦کاسه چرخ عقب پراید قدیم عظام : 163.000 تومان

 🟦کاسه چرخ عقب پراید جدید عظام : 165.000 تومان

 🟦کاسه چرخ عقب پراید ABS عظام : 178.000 تومان

 🟦کاسه چرخ عقب تیبا ABS عظام : 240.000 تومان

 🟦کاسه چرخ عقب ۴۰۵ عظام : 263.000 تومان

 🟦کاسه چرخ عقب ۲۰۶ تیپ ۲ عظام : 260.000 تومان

 🟦کاسه چرخ عقب پیکان عظام : 173.000 تومان

 🟦دیسک چرخ جلو ۲۰۶ تیپ۲ عظام : 203.000 تومان

 🟦دیسک چرخ جلو پراید عظام : 132.000 تومان

 🟦دیسک چرخ جلو ریو عظام : 223.000 تومان تومان

 🟦دیسک چرخ جلو روآ ABS عظام : 201.000 تومان

 🟦دیسک چرخ جلو تیبا عظام : 212.000 تومان تومان

 🟦دیسک چرخ جلو پیکان : 140.000 تومان

 🟦دیسک چرخ جلو ال۹۰ عظام : 263.000 تومان

 🟦دیسک چرخ جلو EF7 عظام : 295.000 تومان

 🟦دیسک چرخ عقب ۲۰۶ تیپ ۵ عظام : 163.000 تومان

🟨 کمک فنر عظام 

🟩 کمک فنر ۴۰۵ جلو عظام‌ : 490.000 تومان

🟩 کمک فنر ۴۰۵ عقب عظام‌ : 390.000 تومان

🟩 کمک فنر سمند جلو عظام : 490.000 تومان

🟩 کمک فنر سمند عقب عظام‌: 385.000 تومان

🟩کمک فنر ۲۰۶ جلو چپ عظام : 530.000 تومان

🟩 کمک فنر ۲۰۶ جلو راست عظام : 530.000 تومان

🟩 کمک فنر ۲۰۶ عقب عظام : 398.000 تومان

🟩 کمک فنر پیکان جلو عظام : 465.000 تومان

🟩 کمک فنر پیکان‌عقب عظام : 243.000 تومان

🟩 کمک فنر آریسان عقب عظام : 293.000 تومان

 

🔴 فروش به صورت عمده و نقدی میباشد !

 

🟪 ذغال استارت ۴۰۵ قدیم عظام : 60.000 تومان 

🟪 جاذغالی استارت ۴۰۵ قدیم عظام : 49.000 تومان

🟪 جاذغالی استارت ۴۰۵ جدید عظام : 170.000 تومان

🟪 آرمیچر استارت ۴۰۵ جدید عظام : 315.000 تومان

🟪 بالشتک (یوک) استارت ۴۰۵ عظام : 130.000 تومان

🟪 دنده استارت ۴۰۵ قدیم عظام : 143.000 تومان

🟪 دنده استارت ۴۰۵ جدید عظام : 148.000 تومان

🟪 دوشاخه استارت ۴۰۵ جدید عظام : 23.000 تومان

🟪 شفت استارت ۴۰۵ عظام : 138.000 تومان 

🟪 گیربکس استارت ۴۰۵‌ : 6.000 تومان

🟪 شفت استارت پراید عظام : 135.000 تومان

 🟧کمک فرمان سیال 

 🟧کمک فرمان ۴۰۵ سیال کارتنی : 285.000 تومان

 🟧تعداد بالای ۱۰ کارتن 283.000 تومان

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

 🟧شیم سوپاپ ۴۰۵ سیال : 3500 تومان 

 

  ❌فروش دیسک چرخ ، کاسه چرخ و کمک به صورت کارتنی میباشد ❌

 

 🟦کاسه چرخ عقب پراید قدیم عظام : 163.000 تومان

 🟦کاسه چرخ عقب پراید جدید عظام : 165.000 تومان

 🟦کاسه چرخ عقب پراید ABS عظام : 178.000 تومان

 🟦کاسه چرخ عقب تیبا ABS عظام : 240.000 تومان

 🟦کاسه چرخ عقب ۴۰۵ عظام : 263.000 تومان

 🟦کاسه چرخ عقب ۲۰۶ تیپ ۲ عظام : 260.000 تومان

 🟦کاسه چرخ عقب پیکان عظام : 173.000 تومان

 🟦دیسک چرخ جلو ۲۰۶ تیپ۲ عظام : 203.000 تومان

 🟦دیسک چرخ جلو پراید عظام : 132.000 تومان

 🟦دیسک چرخ جلو ریو عظام : 223.000 تومان تومان

 🟦دیسک چرخ جلو روآ ABS عظام : 201.000 تومان

 🟦دیسک چرخ جلو تیبا عظام : 212.000 تومان تومان

 🟦دیسک چرخ جلو پیکان : 140.000 تومان

 🟦دیسک چرخ جلو ال۹۰ عظام : 263.000 تومان

 🟦دیسک چرخ جلو EF7 عظام : 295.000 تومان

 🟦دیسک چرخ عقب ۲۰۶ تیپ ۵ عظام : 163.000 تومان

🟨 کمک فنر عظام 

🟩 کمک فنر ۴۰۵ جلو عظام‌ : 490.000 تومان

🟩 کمک فنر ۴۰۵ عقب عظام‌ : 390.000 تومان

🟩 کمک فنر سمند جلو عظام : 490.000 تومان

🟩 کمک فنر سمند عقب عظام‌: 385.000 تومان

🟩کمک فنر ۲۰۶ جلو چپ عظام : 530.000 تومان

🟩 کمک فنر ۲۰۶ جلو راست عظام : 530.000 تومان

🟩 کمک فنر ۲۰۶ عقب عظام : 398.000 تومان

🟩 کمک فنر پیکان جلو عظام : 465.000 تومان

🟩 کمک فنر پیکان‌عقب عظام : 243.000 تومان

🟩 کمک فنر آریسان عقب عظام :