لیست قیمت دیسک چرخ

16:39 1400/08/20 | یدک بازار

🎯 *یک سال ضمانت* 🟣 سر پلوس۱۹ و  ۲۰خار abs پراید *اصلی کره ای* خط تولید سایپا. پالت ۵۰عددی ۲۶۶۰۰۰۰﷼

 

🔵 سر پلوس ۱۹و ۲۰ خار معمولی پراید *اصلی کره ای* خط تولید سایپا پالت ۵۰ عددی ۲۶۱۰۰۰۰﷼

 

🟢 سرپلوس تیبا abs *اصلی* *کره ای* خط تولید سایپا پالت ۳۰عددی ۲۶۶۰۰۰۰﷼

 

🟡 طبق ال۹۰ چپ یا راست *اصلی* *کره ای* خط تولید کارتن ۱۵ عددی ۲۷۶۰۰۰۰﷼

🎯 *یک سال ضمانت*

 

✅ لیست قیمت دیسک چرخ جلو و عقب *خط تولید* خودرو درجه۱ با ضمانت.

 

📦جلو خنک کن پژو۴۰ ۲۵۳۸۰۰۰﷼

📦 جلو خنک سمند ۳۰۰۵۰۰۰﷼

📦 جلو پژو۲۰۶ ت۲ ۲۰۵۸۰۰۰﷼

📦 جلو پژو۲۰۶ ت۵ خنک ۲۵۵۴۰۰۰﷼

📦 جلو آریسان/روآ abs و وانت پیکان ۱۹۲۴۰۰۰﷼

📦 جلو روآ و آردی خنک ۱۹۲۴۰۰۰﷼

📦 جلو پیکان ۱۴۲۶۰۰۰﷼

📦 جلو پراید ۱۴۴۵۰۰۰﷼

📦 جلو تیبا خنک ۲۰۹۹۰۰۰﷼

📦 جلو ریو خنک ۲۲۸۶۰۰۰﷼

📦 جلو نیسان خنک ۳۱۳۳۰۰۰﷼

📦 جلو مزدا ۲۶۷۱۰۰۰﷼

📦 جلو ال۹۰ و ساندرو خنک ۲۵۹۱۰۰۰﷼

📦 جلو مگان خنک ۳۸۴۸۰۰۰﷼

📦 عقب زانتیا ۱۷۷۵۰۰۰﷼

📦 عقب سمند/پرشیا و دنا ۱۸۰۷۰۰۰﷼

📦 عقب پژو ۲۰۶ ت۵ ۱۴۴۰۰۰۰﷼

✅ لیست کاسه چرخ عقب و جلو خط تولید خودرو ای درجه۱ با ضمانت .

 

📦 عقب پژو۴۰۵ ۲۹۷۷۰۰۰﷼

📦 عقب پژو۲۰۶ ت۲ ۲۵۰۶۰۰۰﷼

📦 عقب پژو۲۰۶ abs ت۵ ۳۳۱۳۰۰۰﷼

📦 عقب پیکان۱۶۰۰ ۲۱۷۳۰۰۰﷼

📦 عقب پراید طرح جدید و قدیم ۱۷۳۱۰۰۰﷼

📦 عقب abs پراید ۱۷۸۶۰۰۰﷼

📦 عقب پراید abs وانت ۳۲۰۴۰۰۰﷼

📦 عقب abs تیبا/ریو ۲۵۶۹۰۰۰﷼

📦 جلو نیسان ۳۱۷۸۰۰۰﷼

📦 عقب نيسان ۳۹۰۹۰۰۰﷼

📦 عقب مزدا قدیم و جدید ۳۲۷۱۰۰۰﷼

📦 عقب ال۹۰/ساندرو ۲۶۹۷۰۰۰﷼

✅ لیست توپی و محور چرخها استفاده در *خط تولید* خودرو درجه۱ با ضمانت. 

📦 توپی چرخ جلو ۴۰۵ ۱۴۸۸۰۰۰﷼

📦 توپی چرخ جلو۲۰۶ ت۲ ۱۵۰۷۰۰۰﷼

📦 توپی چرخ جلو پراید ۱۳۹۴۰۰۰﷼

📦 توپی چرخ جلوabs نیسان ۱۴۶۸۰۰۰﷼

📦 توپی چرخ جلو تیبا ۱۴۵۸۰۰۰﷼

📦 توپی چرخ جلو مزدا abs با رینگ سنسور ۳۳۰۱۰۰۰﷼

📦 توپی چرخ جلو مزدا بدون رینگ سنسور ۲۹۵۲۰۰۰﷼

📦 توپی چرخ جلو ال۹۰ ۱۶۰۷۰۰۰﷼

📦 محور چرخ عقب پراید ۸۴۳۰۰۰﷼

📦 محور چرخ عقبabs پراید ۸۶۳۰۰۰﷼

📦 محور چرخ عقب تیبا ۱۰۳۱۰۰۰﷼

📦 سیلندر ترمز چرخ عقب ۴۰۵ ۸۱۱۰۰۰﷼

📦 سیلندر چرخabs عقب ۴۰۵ ۸۱۱۰۰۰﷼

📦 سیلندر چرخ عقب سمند ۹۵۶۰۰۰﷼